Вітаємо Вас на сайті Київського коледжу зв`язку!
Київський коледж зв`язку
Головна Виховна робота
22 | 03 | 2018
Головне меню

Графік роботи приймальної комісії:

Під час прийому заяв (документів на конкурсному відборі):

Пн-Пт  9:00-17:00

Обідня перерва  13:00-13:30

Виховна робота Друк

Просвітницько-виховна робота

Громадянсько-патріотичне виховання
Напрями роботи:
-формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
-виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
-формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України.
-збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
-виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
-формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
-формування соціальної активності.

Музей історії Київського коледжу зв'язку

Морально-правове виховання

Напрями роботи:
-формування культури міжетнічних відносин;
-формування почуття обов'язку, честі, гідності;
-виховання милосердя, доброти, чуйності, правдивості, толерантності;
-виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею світогляду позиції;
-культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;
-спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадянській діяльності.

Художньо-естетичне виховання

Напрями роботи:
-формування художньо-естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації;
-формування етичної свідомості, культури поведінки;
-забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
-виховання гармонійності і цілісності особистості, її здібностей і обдарувань.

 

Трудове та професійне виховання

Напрями роботи:
- виховання внутрішньої потреби в суспільно корисній праці, формування актуальної мотиваційної структури праці; - усвідомлення життєвої потреби трудової діяльності, ініціативи, підприємництва;
- виховання здатності до співпраці, до самостійного життєвого вибору, готовності до відповідальності;
- формування працелюбності особистості, професійної компетентності, почуття власної гідності, віри в своїсили, бажання власною працею досягти кращого в житті;
- формування конкурентноспроможних фахівців, здатних до самонавчання.

 

Фізичне виховання

Напрями роботи:
- гармонійне формування розумових і фізичних якостей;
- утвердження здорового способу життя;
-формування фізичних здібностей особистості з метою досягнення довготривалої творчої активності;
- зміцнення здоров'я, гармонія тіла і духу, людини і природи;
- прищеплення культурно-гігієнічних навичок, дотримання чистоти

Екологічне виховання

Напрями роботи:
- формування екологічної культури; свідомої поведінки, усвідомлення себе частиною природи;
- виховання відповідальності за національне багатство; нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

Сімейно-родинне виховання

Напрями роботи:
- підвищення рівня духовних і моральних цінностей сім'ї, зміцнення ролі сім'ї в суспільстві;
- ознайомлення з основами етики і психології сімейного життя;
- закріплення толерантних норм поведінки у стосунках юнаків та дівчат;
- стверджувати розуміння своєї родини, оселі, батьківського дому, як відправної і кінцевої фізичної, духовної, моральної межі свого власного життя;
- виховання родинно-сімейної свідомості, етики та інших доброчинностей, притаманних українському народові.

 
Урядова телефонна гаряча лінія