Вітаємо Вас на сайті Київського коледжу зв`язку!
Київський коледж зв`язку
Головна Про коледж Циклові комісії Комісія комп’ютерних систем і мереж
23 | 01 | 2018
Головне меню

Графік роботи приймальної комісії:

Під час прийому заяв (документів на конкурсному відборі):

Пн-Пт  9:00-17:00

Обідня перерва  13:00-13:30

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ Друк

ЦИКЛОВА  КОМІСІЯ  КОМП’ЮТЕРНИХ  СИСТЕМ  І  МЕРЕЖ

Про комісію

Комісію «Комп’ютерних систем та мереж» було створено в 2000 році за рекомендаціями та при підтримці Київського політехнічного інституту з метою підготовки фахових спеціалістів  напрямку сучасних комп’ютерних технологій. Основним чинником, що вплинув на відкриття нової на той час спеціальності, був високий рівень матеріально-технічної бази лабораторій коледжу та  педагогічна майстерність викладачів.

Комісія «Комп’ютерних систем та мереж» є випускною.Очолює комісію Лойкова А.Ю.

Циклова комісія забезпечує підготовку студентів в області обчислювальної техніки, створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж Ethernet, ATM, IP-MPLS, FrameRelay, як апаратних, так і програмних засобів і технологій.

Студенти спеціалізуються в області організації і експлуатації персональних ЕОМ і мереж передачі даних, розподілених обчислювальних систем і систем автоматизованого проектування. Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп'ютери в цілому, як і існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Для освоєння нових технологій побудовано комплекс хмарних обчислень.  Хмарні сервіси, що дозволяють перенести обчислювальні ресурси й дані на віддалені  інтернет-сервери , в останні роки стали одним з основних трендів розвитку  IT -технологій.  Для забезпечення узгодженої роботи вузлів обчислювальної мережі на стороні хмарного провайдера використовується спеціалізоване проміжне програмне забезпечення, що забезпечує моніторинг стану обладнання і програм, балансування навантаження, забезпечення ресурсів для вирішення завдання.  Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп'ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Колектив комісії – цевисококваліфіковані викладачі, які забезпечують викладання дисциплін на високому професійному рівні із застосування сучасних методів навчання, а також активно займаються науково-дослідницькою діяльністю як в Україні так і за її межами.

Склад комісії

  1. Лойкова Алла Юріївна – голова циклової комісії, методист, викладач вищої категорії.
  2. Коновалов Олексій Юрійович – заступник директора з НВР, кандидат технічних наук, методист.
  3. Мілова Юлія Олексіївна - викладач
  4. Зайченко Валентин Вікторович – викладач І категорії
  5. Повхліб Вікторія Сергіївна – аспірант ОНАЗ ім. О.С. Попова, викладач ІІ категорії
  6. Дакова Лариса Валеріївна – аспірант ДУТ, викладач-спеціаліст

Викладачі комісії ведуть активну діяльність у сфері нових технологій для підвищення якості викладання, підтримують дружні стосунки з представника виробництва та інших навчальних закладів. Велику увагу приділяють освоєнню студентів у їх професійній діяльності, тому постійно відвідують з ними різноманітні технічні виставки, форуми, конференції.

Дисципліни

За викладачами комісії закріплені наступні дисципліни:

-       Комп’ютерна електроніка

-       Комп’ютерна логіка

-       Комп’ютерна схемотехніка

-       Цифрова техніка і мікропроцесори

-       Архітектура комп’ютерів

-       Периферійні пристрої

-       Комп’ютерні системи та мережі

-       Технології проектування комп’ютерних систем

-       Операційні системи

-       Адміністрування комп’ютерних систем та мереж

-       Основи метрології та телеметрії

-       Надійність, діагностика та експлуатація КСМ

-       Захист інформації в комп’ютерних системах

У блоці спеціальних дисциплін студенти вивчають організацію ЕОМ і систем, протоколи та інтерфейси персонального комп'ютера - PCI, PCI-E, AGP, USB, CAN, SATA, IDE, SCSI; мови програмування високого рівня - C++, Visual BASIC, Java; технологію програмування, системне і прикладне програмне забезпечення, мікропроцесорні системи, обчислювальні мережі, обчислювальні системи високої продуктивності, спеціалізовані ЕОМ, системи штучного інтелекту, розподілені обчислювальні системи і технології, основи створення і моделювання обчислювальних систем, операційні системи –Unix, FreeBSD, Linux, Solaris, Windows-подібні операційні системи та інші.

Учбово-лабораторна база

Комісія Комп’ютерних систем та мереж має у своєму складі три лабораторії:

-       Цифрової техніки та мікропроцесорів (аудиторія 207);

-       Лабораторія комп’ютерних систем та мереж (аудиторія 501);

-       Лабораторія комп’ютерної техніки (аудиторія 517).

В майстернях, закріплених за комісією, студенти проходять навчальну та ознайомчу професійну практику, що дає можливість їм якісно підготуватися до виробничої практики на підприємствах галузі зв’язку.

Проведення лекційних та практично-лабораторних занять відбувається з активним використанням мультимедійної та комп'ютерної техніки.

Спеціальності

Денна та заочна форми навчання на базі освіти в обсязі основної школи (9 класів)

5.05010201- "Обслуговування комп’ютерних систем та мереж" (бюджетна, контрактна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст.

Денна форма навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

6.050102- "Комп’ютерна інженерія" (бюджетна, контрактна)

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр.

 
Урядова телефонна гаряча лінія