Вітаємо Вас на сайті Київського коледжу зв`язку!
Київський коледж зв`язку
Головна Спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія
22 | 03 | 2018
Головне меню

Графік роботи приймальної комісії:

Під час прийому заяв (документів на конкурсному відборі):

Пн-Пт  9:00-17:00

Обідня перерва  13:00-13:30

Комп'ютерні системи та мережі Друк

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 4 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Розвиток сучасних інформаційних технологій викликає значні зміни в усіх галузях людської діяльності, що призводить до стрімкого збільшення обсягів інформації, яку необхідно опрацювати, зберегти та передати. Впровадження комп’ютерних систем та мереж значно полегшує реалізацію цих задач, проте потребує наявності кваліфікованих спеціалістів по їх технічному обслуговуванню. Широке застосування новітніх інформаційних комп’ютерно-інтегрованих технологій, програмно-апаратних комплексів, електронних інформаційних ресурсів в хмарних середовищах суттєво збільшує попит на фахівців з напряму  «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Спеціальність забезпечує підготовку студентів в області обчислювальної техніки, створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж - апаратних, і програмних засобів і технологій.

У блоці спеціальних дисциплін студенти вивчають організацію ЕОМ і систем, протоколи та інтерфейси персонального комп'ютера; мови програмування високого рівня; системне і прикладне програмне забезпечення, мікропроцесорні системи, обчислювальні мережі, обчислювальні системи високої продуктивності, спеціалізовані ЕОМ, системи штучного інтелекту, розподілені обчислювальні системи і хмарні технології, основи створення і моделювання обчислювальних систем, операційні системи – сімейства Unix – FreeBSD, Linux, Solaris, – сімейства  Windows, як персонального так і корпоративного сегменту.

Студенти спеціалізуються в області організації і експлуатації персональних ЕОМ і мереж передачі даних, розподілених обчислювальних систем і систем автоматизованого проектування. Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, голосових сервісів VoIP, відео дзвінків, відео конференцій, Інтернету, корпоративних мереж та VPN, послуг телебачення IPTV та ін..

Всі ці напрями вимагають від студентів вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп'ютери в цілому, як і існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп'ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Студенти даної спеціальності мають професійні навики:

 • розуміння особливостей функціонування систем зв'язку і комунікацій;
 • здатність розуміти завдання, пропоновані користувачем до того чи іншого технічного оснащення;
 • знання технічної англійської мови;
 • глибокі систематизовані знання в області побудови локальних, корпоративних, глобальних комп'ютерних мереж;
 • практичні навички налаштування телекомунікаційного обладнання (комутаторів, маршрутизаторів) компанії Cisco Systems.

Випускники можуть виконувати роботи з:

 • технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;
 • ремонту і сервісного обслуговування спеціалізованого мережевого обладнання;
 • комплектації, монтажу і налагодженню локальних комп'ютерних мереж;
 • розробки та проектуванням мікропроцесорних та комп'ютерних пристроїв різноманітного призначення;
 • консультації з питань використання програмного забезпечення та його упровадження у виробництво;
 • встановлення та налаштування спеціалізованого та системного програмного забезпечення як при роботі з персональними ПК так і при адмініструванні комп’ютерних систем та комплексів;
 • надання консультацій щодо вибору типу та конфігурації апаратних засобів комп’ютера.

Випускники можуть працювати

 • IT-компанії - виробники продукції;
 • IT-компанії, що спеціалізуються на системну інтеграцію та розробках;
 • IT-підрозділу великих організацій
 • на державних підприємствах, у фірмах, банківських і комерційних організаціях з різною формою власності на посадах:

-  техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

-  системного адміністратора та інженера з обслуговування комп’ютерних мереж;

-  фахівця у галузі інформаційних технологій, для вирішення питань пошуку, обробки, передачі та захисту інформації;

-  технічного фахівця в галузі електроніки,  майстра з ремонту приладів, апаратури та комп’ютерної техніки;

-  оператора ПЕОМ та консультанта з програмного забезпечення та інше.

 
Урядова телефонна гаряча лінія