Вітаємо Вас на сайті Київського коледжу зв`язку!
Київський коледж зв`язку
Головна Спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка Поштові та логістичні системи та мережі
22 | 01 | 2018
Головне меню

Графік роботи приймальної комісії:

Під час прийому заяв (документів на конкурсному відборі):

Пн-Пт  9:00-17:00

Обідня перерва  13:00-13:30

Інформаційні технології поштового зв’язку Друк

 

Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки
Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

У багатьох людей слово “ПОШТА” асоціюється із листоношею – людиною, що приносить Вам листи, газети, журнали, пенсії. 
Але насправді виробничий процес поштового зв’язку - це складний багатоопераційний комплекс, в якому поєднуються автоматизовані системи, інформаційні та банківські технології, сучасні методи ідентифікації та системи захисту, автомобільні та авіаційні перевезення, торгові операції та інші технології багатьох галузей економіки. Сьогодні поштовий зв'язок залишається єдиним загальнодоступним механізмом адресного спілкування громадян, а також одним з факторів, що забезпечують політичну цілісність і інформаційну єдність країни. Поштовий зв'язок, незважаючи ні на які досягнення сучасної техніки, продовжує залишатися самим доступним масовим засобом спілкування у світі.

Особлива увага при підготовці фахівців приділяється дисциплінам, що забезпечують виконання завдань інформатизації. У коледжі студенти вчаться організовувати виробничу діяльність об'єктів поштового зв'язку, працювати на контрольно-касових машинах, з АРМом фахівців поштового зв'язку, аналізувати фінансово-господарчу діяльність підприємства, проводити технічне нормування, застосовувати принципи маркетингу.

 


Випускники знають: принципи організації й побудови мережі поштовому зв'язку; процеси експедирування й методи поширення періодичної преси; основні принципи організації автоматизованої обробки інформації в поштовому зв'язку; базові тарифи на універсальні послуги; методи складання розкладів доставки пошти й руху транспортних коштів, числа поштових маршрутів; нормативні документи, що регламентують доставку пенсій і посібників; інструкції, що регламентують поширення періодичної друкованої продукції по підписці; порядок складання форм статистичної звітності в об'єктах поштового зв'язку; основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства; правила й норми охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії й пожежної безпеки.

Випускники вміють: здійснювати технологічні процеси по прийманню, обробці, транспортуванні й врученню поштових відправлень із використанням контрольно-касових апаратів і інших засобів механізації; оформляти поштову документацію; користуватися нормативною й довідковою літературою; вести облік і контроль руху грошових коштів і цінностей в об'єктах поштового зв'язку; застосовувати законодавчу базу в професійній діяльності; експлуатувати сучасне встаткування підприємств поштовому зв'язку; розраховувати основні техніко-економічні показники діяльності ділянки, цеху, оцінювати ефективність виробничої діяльності; аналізувати й оцінювати стан техніки безпеки на виробничій ділянці. Випускники можуть працювати керівниками відділень поштовому зв'язку; інструкторами з питань експлуатації на поштамтах; начальниками цехів і ділянок поштамтів, магістральних сортувальних центрів; співробітниками й начальниками служб експлуатації поштамтів, керувань федерального поштового зв'язку.

Особливості підготовки поштовиків в сучасних умовах

Експлуатація поштового зв”язку
Експлуатація поштового зв'язку – фахівців з надання послуг та обробки поштових відправлень на всіх етапах обробки, працюють на посадах операторів, заступників начальника, начальник відділення поштового зв'язку, інструкторами аналітичні системи, системи звітності, оперативний фінансовий облік, облік наданих послуг

 

Інформаційні технології ПЗ Фахівці з інформаційних технологій поштового зв'язку працюють на посадах операторів, заступників начальника, начальник відділення поштового зв'язку, менеджери поштових технологій, інструкторами поштового зв'язку, здатні виконувати такі роботи внутрішні ІТ-сервіси (доступ до мережі, обчислювальні потужності, доступ до корпоративних АС), аналітичні системи, системи звітності, оперативний фінансовий облік, системи управлінського обліку, облік наданих послуг

 

Автоматизовані системи ПЗ
Автоматизація підприємств поштового зв'язку – фахівців з технічного обслуговування обладнання машин та устаткування на підприємствах поштового зв'язку, проведення ремонтних робіт, складання технічної документації , контроль та проведення капітальних та поточних ремонтів, підтримка технології виробництва, засоби інтегрованого доступу до АС (веб-портал))

 

Загальне уявлення про спеціальність (для вступників)

На підприємстві поштового зв’язку неможливо без концепції логістики мати своє бачення основних завдань та очікувань від їх реалізації.

Важливо розроблювати нові концепції мережі логістики і потоків поштових відправлень, методи та засоби прискорення проходження поштових відправлень територією нашої країни та інших країн, оптимізаціюта спрощення технологічних процесів на всіх етапах обробки поштових відправлень, знижуючи витрати на їх обробку та перевезення поліпшення якості роботи поштової служби, - про це потурбуються та забезпечать наші випускники – спеціалісти поштового зв’язку, шляхом застосування і роботи з відповідним програмним забезпеченням та автоматизованими системами.

 

Організація поштового зв’язку та інформаційні системи тісно пов’язані і створюють для цього базові основи, які Ви зможете отримати в нашому навчальному закладі.

В навчанні та роботі з практичними та теоретичними проектами Ви сформуєте та покращите своєї практичні навики в сфері поштового зв’язку використовуючи IP- телефонію, бази даних та експорт даних між ними, отримаєте вміння роботи з корпоративними автоматизованими системами, які застосовуються в галузі поштового зв’язку та навчитесь вести реєстрацію та адміністрування всіх потоків поштових відправлень.

Професійні перспективи

В якості спеціалістів поштового зв’язку Ви будете завжди потрібні на всіх підприємствах поштового зв’язку, тому що впровадження сучасних систем вимагає переходу до без паперової технології обробки інформації та документів, успішно використовуючи для цього інформаційний потік. Нинішнє сьогодення практично неможливе без інформаційно-технічної підтримки, ні один відділ не працює без інформаційних технологій.

Наприклад, Ви працюєте на підприємстві поштового зв’язку, яке надає послуги: універсальні, фінансові, послуги поштового зв’язку, он-лайн послуги, грошові перекази через мережу Інтернет, торгівля електронними ваучерами з оплатою банківськими платіжними картками, Ви маєте можливість працювати з корпоративними автоматизованими системами, готувати нові проекти, автоматизації бізнес-процесів та управлінських процесів, координувати роботу підприємств та мережі поштового зв’язку.

Забезпечувати оперативний контроль та управління виробничими процесами у підрозділах підприємств та вести оперативно технічну документацію.

Тому Ви будете задіяні у виробничих процесах, які здійснюються на підприємствах поштового зв’язку та в логістиці.

Зміст навчання

1. Технології поштового зв’язку;

2. Основи поштового зв’язку;

3. Інформаційні технології поштового зв’язку;

4. Технічні засоби поштового зв’язку;

5. Технологічні процеси поштового зв’язку;

6. Безпека поштового зв’язку;

7. Телекомунікаційні та інформаційні мережі зв’язку;

8. Бухгалтерський облік та фінанси;

9. Статистика;

10. Економіка та  планування поштового зв’язку;;

11. Менеджмент та маркетинг галузі поштового зв’язку;

12. Новітні технології поштового зв’язку;


 

 

 
Урядова телефонна гаряча лінія